Bestuur TVS

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Serge Hoek / sergehoek@me.com

Secretaris: Erwin Oussoren / erwin_oussoren@hotmail.com

Penningmeester: Erik Valkenburg / erikvalkenburg@hotmail.nl

Wedstrijdsecretaris competitie en recreatie: Kees de Koning / info@tvsnetpost.nl

Jeugdcoordinator : vacature (waarnemend is Erik Valkenburg)

Adverteerders en Sponsoring

Aris van Viegen, Evert van de Beek, Dennis Wijsbeek en Andre Opendorp.

Materiaalcommissie

Gerben van Setten / Gerrit Barten / Gerard van Viegen en Geurt Geurtsen.

Kascommissie

Nico Wallet / Jan van de Beek / Gerben van Setten.

Website

Serge Hoek / Kees de Koning